Jesenné Roháče...2016

23.09.2016 00:00

Turist-klub Kys.Lieskovec uvíta  všetkých milovníkov Vht,bez rozdielu veku a skúseností na jubilejnom 20 roč.jesenného stretnutia na Roháčov.

 

Miesto"činu":  Zuberec – Roháče

Termín:           23. – 25.09.2016 /piatok-nedeľa/

Program:

Piatok- prezentácia v telocvični ZŠ Zuberec od 17:00 hod.

Sobota- túry v oblasti Roháčov /"do bezvedomia"/

Nedeľa- relaxačné "prechádzky" a odchod domov.

Ubytovanie:V priestoroch telocvične ZŠ v Zuberci (nutné pezuvky!!! – nová podlaha)

Stravovanie: Z vlastných zásob./alebo zo  zásob kamarátov/

Účastnícky poplatok: 2 €

 

Dáva sa do pozornosti: Na poľane Brestová je možné absolvovať novo sprístupnenú Brestovskú jaskyňu.

Je nutné rezervovať si vstupenky aspoň 1-2 dni vopred vzhľadom na aktuálne veľký záujem. Bližšie info na www.ssj.sk ..

 

                                        Dovidenia priatelia vo vysokých horách!            

POZOR!-"Ten vzduch,ten vzduch"..robí divy!