Sivý vrch...

09.12.2018 00:00

                  Pozvánka na 22 roč. výstupu na Sivý vrch

                                             
                                      / organizované SVTS/
 

 

Kde -   Sivý vrch  /Záp.Tatry/

 

Kedy -  9.12.2018 /nedeľa/

 

Čas odchodu -  cca 5hod.z KNM

                                   /návrat cca 19h./

 

Zraz -  cca 7hod. Bobrovecká Vápenica

                   /okr.Lip.Mikuláš/

 

Výstroj - už plne zimná!

              /mačky,cepín,návleky,paličky,svetko/

 

Trasa -   /modrá značka/ Bob.Vápenica - chata pod Náružím

              - sedlo Predovratie-

              /zelená značka/- Ostrá - Sivý vrch

 Späť - po tej istej trase,alebo cez Babky po zel.značke./viď mapu/

 

Možnosť zastaviť sa na chate. /teplo,čaj,káva,pivo/

 

Všetci sú pozvaný.                        Horám zdar!