Vianoce 2015

24.12.2015 00:00

Turist klub a  Kysucký vysokohorský klub -/KVK/

Praje všetkým svojím členom a milovníkom vysokých hôr, lesov, luhov a hájov,

 či trvale trávnatých porastov,

                                                          krásne a požehnané Vianoce-plné radosti,pokoja

                                                          a srdce - v ktorom je len samé porozumenie...

                                                          Nech Vám toľko lásky patrí,

                                                          koľko majú štítov Tatry...

                                                          Nech ste všetci veselý,

                                                          ako v nebi anjeli...
                                                            

Dovidenia priatelia v novom roku vo vysokých horách...   PF-2016 

           Horám zdar.!!